Materiály na KONFERENCIU

A) Prvá časť 

 1. Pozvánka a Program – POZRI
 2. Otvorenie rokovania
 3. Schválenie pracovných komisií
 4. Kontrola plnenia uznesení – POZRI
 5. Rozhodnutie o návrhoch na zmenu alebo doplnenie navrhovaného programu
 6. Hospodárenie a výročná správa za rok 2021:

7. Čerpanie príspevku MŠVVaŠ SR za rok  2022 :

8. Správa Kontrolóra zväzu za rok 2021 : POZRI

9. Ukončenie činnosti klubov kolieskového korčuľovania v Slovenskom rýchlokorčuliarskom zväze : POZRI

B) Druhá časť – po odčlenení kolieskového korčuľovania 

 1. Otvorenie rokovania
 2. Schválenie pracovných komisií 
 3. Rozhodnutie o návrhoch na zmenu alebo doplnenie navrhovaného programu
 4. Schválenie rokovacieho poriadku – Návrh
 5. Schválenie volebného poriadku – Návrh 
 6. Schválenie Súťažného poriadku pre short track – Návrh
 7. Schválenie zmeny Stanov SRZ po odčlenení klubov kolieskového korčuľovania –   Návrh 
 8. Schválenie Organizačného poriadku po úprave Stanov – Návrh
 9. Voľby predsedu SRZ a členov predsedníctva SRZ – mená a priezviská kandidátov a ich navrhovateľa POZRI
 10.  Úlohy zväzu na obdobie rokov 2023 /26 – POZRI

Adresa

T. Vansovej 2171/1
05201 Spišská Nová Ves
Tel.: +421 903 601 379
Email: info@speedskating.sk

Kontakty

predseda zväzu:
president@speedskating.sk +421903601379

generálny sekretár :
info@speedskating.sk , +421903 644 546