OSVEDČENIE o UZNANÍ

Osvedčenie na NŠZ

Osvedčenie za člena ISU

Osvedčenie za člena FIRS -WORLD SKATE  – 1.1.2023 ukončená činnosť