– Kluby 2018

Príspevok zo štátneho rozpočtu a použitie prostriedkov zo štátneho rozpočtu na šport mládeže v súlade s § 69 odst.5 písm. a) a písm.b) Zákona o športe, poskytnutých SRZ Športovým klubom v roku 2018 :

Vyúčtovanie : 

1. ŠKM Akademik Prešov :

  • vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2018 : NEPREDLOŽILI

2. ROLLERSKATING RACE TEAM CASSOVIA Košice :POZRI

3.PREŠOVSKÝ RÝCHLOKORČULIARSKY KLUB Prešov:POZRI

4. ROLLER CLUB INLINECENTER Košice :POZRI

5. SKATING CLUB Košice :POZRI

6.ŠK STEZ Spišská Nová Ves :POZRI

7. COOKIE SKATING CLUB Košice :

8. KESELÝ TEAM Bratislava :POZRI

9. ASC Bratislava :

10. Inline club Žilina :

11.LK Baba Pezinok :POZRI

12. Ťahanovská skate crew :

13. LO Karpaty Bratislava :

 

Adresa

T. Vansovej 2171/1
05201 Spišská Nová Ves
Tel.: +421 903 601 379
Email: info@speedskating.sk

Kontakty

predseda zväzu:
president@speedskating.sk +421903601379

generálny sekretár :
info@speedskating.sk , +421903 644 546