– Kluby 2018

Príspevok zo štátneho rozpočtu a použitie prostriedkov zo štátneho rozpočtu na šport mládeže v súlade s § 69 odst.5 písm. a) a písm.b) Zákona o športe, poskytnutých SRZ Športovým klubom v roku 2018 :

Vyúčtovanie : 

1. ŠKM Akademik Prešov :

  • vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2018 : NEPREDLOŽILI

2. ROLLERSKATING RACE TEAM CASSOVIA Košice :POZRI

3.PREŠOVSKÝ RÝCHLOKORČULIARSKY KLUB Prešov:POZRI

4. ROLLER CLUB INLINECENTER Košice :POZRI

5. SKATING CLUB Košice :POZRI

6.ŠK STEZ Spišská Nová Ves :POZRI

7. COOKIE SKATING CLUB Košice :

8. KESELÝ TEAM Bratislava :POZRI

9. ASC Bratislava :

10. Inline club Žilina :

11.LK Baba Pezinok :POZRI

12. Ťahanovská skate crew :

13. LO Karpaty Bratislava :