Výročné správy

ROK 2021

Výročná správa SRZ za rok 2021

ROK 2020 

 

ROK 2019 :

Výročná správa + audit za rok 2019:

 

 

ROK 2018 :

Výročná správa + audit za rok 2018 :

Priebežné čerpanie štátneho príspevku :

-január 2018,február 2018,marec 2018,apríl 2018,jún 2018,-august 2018,-september 2018,-október 2018,-november 2018,-december 2018.

ROK 2017 :

VÝROČNÁ SPRÁVA SRZ za rok 2017

 

ROK 2016 :