ZÁPISY s prezentáciou účasti zo zasadnutí orgánov SRZ

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

A/ predsedníctvo:

B/konferencia:

A) Zápis z Volebnej konferencie 10.12.2017

B) Zápis z Mimoriadnej Konferencie 30.07.2017

Rok 2016

A/ predsedníctvo:

B/konferencia:

Rok 2015

Predsedníctvo: 

Konferencia:

Rok 2014

Predsedníctvo:

Konferencia:

Adresa

T. Vansovej 2171/1
05201 Spišská Nová Ves
Tel.: +421 903 601 379
Email: info@speedskating.sk

Kontakty

predseda zväzu:
president@speedskating.sk +421903601379

generálny sekretár :
info@speedskating.sk , +421903 644 546