ZÁPISY s prezentáciou účasti zo zasadnutí orgánov SRZ

Rok 2024

Rok 2023

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

A/ predsedníctvo:

B/konferencia:

A) Zápis z Volebnej konferencie 10.12.2017

B) Zápis z Mimoriadnej Konferencie 30.07.2017

Rok 2016

A/ predsedníctvo:

B/konferencia:

Rok 2015

Predsedníctvo: 

Konferencia:

Rok 2014

Predsedníctvo:

Konferencia: