Dobrovoľnícka činnosť

Zverejnenie vykonanej dobrovoľníckej činnosti zapisovanej do Registra fyzických osôb Infromačného systému športu na základe Zákona o športe.

  • počas nefunkčnosti ISŠ ide o náhradné zverejnenie osôb s príslušnosťou k Slovenskému rýchlokorčuliarskemu zväzu na www.speedskating.sk.

 

ROK 2022 – POZRI

ROK 2021 – POZRI