Dobrovoľnícka činnosť

Zverejnenie vykonanej dobrovoľníckej činnosti zapisovanej do Registra fyzických osôb Infromačného systému športu na základe Zákona o športe.

  • počas nefunkčnosti ISŠ ide o náhradné zverejnenie osôb s príslušnosťou k Slovenskému rýchlokorčuliarskemu zväzu na www.speedskating.sk.

ROK 2022 – POZRI

Adresa

T. Vansovej 2171/1
05201 Spišská Nová Ves
Tel.: +421 903 601 379
Email: info@speedskating.sk

Kontakty

predseda zväzu:
president@speedskating.sk +421903601379

generálny sekretár :
info@speedskating.sk , +421903 644 546