Členovia SRZ v ISŠ SR

1. INFORMAČNÝ SYSTEM ŠPORTU – Register Slovenského rýchlokorčuliarskeho zväzu. 

POZRI kliknutím:

  1. Fyzické osoby
  2. Právnické osoby 
  3. Športoví odborníci

2. REGISTER MŠVVaŠ SR :