ŠPORTOVCI SRZ do 23 rokov – registrovaní na Ministerstve ŠVVaŠ SR

ROK 2023:

ROK 2022

ROK 2020: nebola registrácia (COVID)

ROK 2020:

ROK 2019: