Verejné obstarávanie

Rok 2017 :

1) Matracový set na mantinely pre short track

  •  Výzva
  • Hodnota zákazky 14 896,80 s DPH
  • Identifikácia úspešného uchádzača :  B- komplet, s.r.o B Nemcovej 12, 05201 Spišská Nová Ves, IČO : 36800326

2) Letenky na Svetové Hry , Nanjing (CHN) 

  • Prieskum trhu
  • Hodnota zákazky 14 879 €
  • Identifikácia úspešného uchádzača : GO travel Slovakia s.r.o, Moskovská 15, 811 08 Bratislava, IČO: 31380123