-Kluby 2019

Príspevok zo štátneho rozpočtu a použitie prostriedkov zo štátneho rozpočtu na šport mládeže v súlade s § 69 odst.5 písm. a) a písm.b) Zákona o športe, poskytnutých SRZ Športovým klubom v roku 2019 :

Vyúčtovanie za rok 2019:

  1. KESELÝ TEAM Bratislav
  2. LO KARPATY Bratislava
  3. RRT CASSOVIA Košice
  4. SKP V. Tatry
  5. RKIC Kosice 
  6. PRK Prešov
  7. SKMA Prešov
  8. CSC Košice
  9. SK STEZ Sp,N,Ves