-Kluby 2019

Príspevok zo štátneho rozpočtu a použitie prostriedkov zo štátneho rozpočtu na šport mládeže v súlade s § 69 odst.5 písm. a) a písm.b) Zákona o športe, poskytnutých SRZ Športovým klubom v roku 2019 :

Vyúčtovanie za rok 2019:

  1. KESELÝ TEAM Bratislav
  2. LO KARPATY Bratislava
  3. RRT CASSOVIA Košice
  4. SKP V. Tatry
  5. RKIC Kosice 
  6. PRK Prešov
  7. SKMA Prešov
  8. CSC Košice
  9. SK STEZ Sp,N,Ves

Adresa

T. Vansovej 2171/1
05201 Spišská Nová Ves
Tel.: +421 903 601 379
Email: info@speedskating.sk

Kontakty

predseda zväzu:
president@speedskating.sk +421903601379

generálny sekretár :
info@speedskating.sk , +421903 644 546