-Kluby 2019

Príspevok zo štátneho rozpočtu a použitie prostriedkov zo štátneho rozpočtu na šport mládeže v súlade s § 69 odst.5 písm. a) a písm.b) Zákona o športe, poskytnutých SRZ Športovým klubom v roku 2018 :

Vyúčtovanie za rok 2019:

  1. KESELÝ TEAM Bratislav
  2. LO KARPATY Bratislava
  3. RRT CASSOVIA Košice
  4. SKP V. Tatry
  5. RKIC Kosice 
  6. PRK Prešov
  7. SKMA Prešov