Čerpanie prostriedkov MŠVVaŠ SR

 Zväz ROK 2023 :

Kluby rok 2023

  • ŠKMA Prešov- 16 624,-€ –  POZRI
  • PRK Prešov – 10 729,-€ – POZRI
  • ŠK STEZ Sp.N.Ves – 10 770,-€ – refundácia viď. čerpanie zväz
  • LUIGINO.sk – 422,-€ – refundácia viď. čerpanie zväz
  • KK Trnava – 692,-€ – refundácia viď. čerpanie zväz
  • SC Košice –  neposkytnuté
  • RKIC Košice –  neposkytnuté