Registrácia

1.Register právnických osôb : 

a) Základné informácie o Slovenskom rýchlokorčuliarskom zväze

b) Zoznam právnických osôb s príslušnosťou k organizácii Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz

c) Informačné údaje : 

2.Register talentovaných športovcov :

4.Reprezentanti:

3. Register fyzických osôb – športovci : POZRI

4. Register fyzických osôb – športový odborník : POZRI