STANOVY & SMERNICE

Stanovy & Smernice

 Názov Dátum platnosti

STANOVY SRZ

STANOVY SRZ
od 15.05.2016 do 11.12.2016.
zmena od 11.12.2016
DISCIPLINÁRNY PORIADOK15.05.2016
REGISTRAČNÝ PORIADOK 15.05.2016
zmena 11.12.2016
SMERNICA pre zriaďovanie Útvarov talentovanej mládeže.
1.9.2016
SMERNICA o FINANCOVANI1.3.2013
SMERNICA o uhrádzaní členského11.12.2016
SMERNICA pre získanie trénerskej licencie1.11.2016
Smernica o zdravotnom zabezpečeni 1.3.2017
Smernica evidencie Zmluv1.3.2016