História

Na Slovensku myšlienka založiť Rýchlokorčuľovanie na krátkom 111 m ovále/ Short Track / vzišla v roku 1996 pri formovaní Európskych zimných dní mládeže, ktoré pre rok 1999 boli pridelené Slovensku, regiónu Poprad-Tatry. K jeho založeniu sa podujal Ján Magdoško, ktorý spolu s Ivanom Petrovičom, Ladislavom Harvanom a Máriou Mračnovou dokázali vytvoriť podmienky tak, aby dňa 22.8.1996 mohol vzniknúť prvý klub na Slovensku – Športový klub STEZ oddiel SHORT TRACK Spišská Nová Ves, ktorého pretekári sa dňa 15.marca 1997 zúčastnili prvých pretekov v Žďari nad Sazavou v Česku.V roku 1997 vznikol druhý oddiel Short tracku v Korčuliarskom klube Trnava. Uvedené dva kluby založili dňa 23.júna 1997 Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz,ktorý začal pracovať pod vedením Jána Magdoška , členmi Výkonného výboru sa stali Ľuboslav Hasaj, Marián Užák,Karol Zima, Peter Pejkovič a generálny sekretárom Martin Sagula. Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz sa dňa 29.11.1998 stal členom Medzinárodnej korčuliarskej únie (ISU) a 31.3.2002 členom Slovenského olympijského výboru (SOV) Prvými trénermi v Short tracku sa stali v ŠK STEZ Spišskej Novej Vsi Marián Daniel a KK Trnave Jozef Liška , ktorí viedli prvé reprezentačné družstvo v roku 1999 na Svetovej Zimnej Univerziáde v Spišskej Novej Vsi, keď Slovensko reprezentovali Erik Juriš, Marek Neštický, Karol Zima, Miroslava Velicka (KK Trnava) a Martin Sagula (STEZ Spišská Nová Ves) a na Európskych zimných dňoch mládeže reprezentovali Peter Jelen, Peter Zemko, Anna Polomská a Petra Jahodníková (všetci STEZ Spišská Nová Ves). V tom istom roku sa prvýkrát predstavil na Majstrovstvách sveta juniórov v Montreale (Kanada) Matúš Užák (STEZ Sp.N.Ves) .V roku 2000 na Majstrovstvách Európy v Bormiu – Taliansko štartovali pretekári Erik Juriš a Matúš Užák . V tom istom roku zväz angažoval za trénerku jednú z najlepších pretekárok na svete Li Yan z Činy.Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz počas svojej krátkej existencie dvakrát zorganizoval na Slovensku Svetový pohár a to v roku 2001 v Trnave a 2005 v Spišskej Novej Vsi Do roku 2006 sa na Slovensku vykonávalo iba rýchlokorčuľovanie na krátkom 111 m ovále /shotr track/. Dňa 17.novembra 2006 sa po prvýkrát v histórií Slovenska postavila v Berline na štart Svetového pohára v rýchlokorčuľovaní na dlhom 400 m ovále / Long track / pretekárka Korčuliarskeho klubu Košice Renáta KARABOVÁ , ktorá následne reprezentovala Slovensko 23. – 24.januára 2007 aj na Majstrovstvách svete juniorov v Innsbrucku – Rakúsko.

Dňa 11.6.2011 na Konferencií Slovenského rýchlokorčuliarskeho zväzu/SRZ/ došlo k dohode so Slovenskou asociáciou kolieskového korčuľovania o vstupe klubov tejto asociácie do SRZ a zároveň o zastupovaní v Medzinárodnej federácii kolieskového korčuľovania / FIRS /. V SRZ sa vytvorila sekcia rýchlokorčuľovania na ľade a sekcia rýchlokorčuľovania na kolieskových korčuliach.

Dňa 5.2.2016  sa prvýkrát v histórii rýchlokorčuľovania na krátkej dráhe, predstavila na vrcholnom svetovom podujatí  ISU , ako rozhodkyňa Alexandra Valachová .

Dňa 15.5.2016 bola Konferenciou SRZ schválená sekcia INLINE ALPIN korčuľovania, ktorá v tomto športovom odvetvi začala zabezpečovať súťaže na Slovensku a účasť na podujatiach Medzinárodnej federácie kolieskového korčuľovania(FIRS-RAD).