STANOVY & SMERNICE

 Názov Dátum platnosti

STANOVY SRZ

STANOVY SRZ
od 15.05.2016 do 11.12.2016.
zmena od 11.12.2016
DISCIPLINÁRNY PORIADOKod 15.05.2016
REGISTRAČNÝ PORIADOK od 15.05.2016
zmena 11.12.2016
SMERNICA pre zriaďovanie Útvarov talentovanej mládeže.
od 1.9.2016 do 31.5.2017
SMERNICA o FINANCOVANIod 1.3.2013
SMERNICA o uhrádzaní členskéhood 11.12.2016
SMERNICA pre získanie trénerskej licencieod 1.11.2016
Smernica o zdravotnom zabezpečeni od 1.3.2017
Smernica evidencie Zmluvod 1.3.2016
Smernica o ochrane osob. údajov
Bezp_projek_2017
Evidencia__Členovia
Evidencia_Evidencia pošty
Evidencia_PaM
Evidencia_Registratúra
Evidencia_Učt_doklady
Smernica_2017
od 1.5.2017