– Kluby 2017

Príspevok zo štátneho rozpočtu a použitie prostriedkov zo štátneho rozpočtu na šport mládeže v súlade s § 69 odst.5 písm. a) a písm.b) Zákona o športe, poskytnutých SRZ   Športovým klub  v roku 2017 :

1. ŠKM Akademik Prešov :

  • finančné prostriedky schválené a  poskytnuté v roku 2017 : 11 354,- €
  • vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2017 : POZRI

2. ROLLERSKATING RACE TEAM CASSOVIA  Košice :

  • finančné prostriedky schválené a poskytnuté v roku 2017 : 5 015,36 €
  • vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2017 : POZRI

3.PREŠOVSKÝ RÝCHLOKORČULIARSKY KLUB Prešov:

  • transparentný účet : POZRI
  • finančné prostriedky schválené a poskytnuté v roku 2017 :3 086,- €
  • vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2017 : POZRI

4. ROLLER CLUB INLINECENTER Košice :

  • transparentný účet : POZRI
  • finančné prostriedky schválené a  poskytnuté v roku 2017 : 4 000,- €
  • vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2017 : POZRI

5. SKATING CLUB Košice :

  • transparentný účet : POZRI
  • finančné prostriedky schválené a poskytnuté v roku 2017 :2 972,- €
  • vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2017 : POZRI

6.ŠK STEZ Spišská Nová Ves : 

  • finančné prostriedky schválené a poskytnuté v roku 2017 : 2 426,- €
  • vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2017 : POZRI

7. COOKIE SKATING CLUB Košice :

  • finančné prostriedky schválené a poskytnuté v roku 2017 : 736,- €
  • vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2017 : POZRI

8. KESELÝ TEAM Bratislava :

  • finančné prostriedky schválené a poskytnuté v roku 2017 : 564,- €
  • vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2017 : POZRI

9. ASC Bratislava :

  • finančné prostriedky schválené a poskytnuté v roku 2017 : 142,- €
  • vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2017 : nepredložili

10. Inline club Žilina :

  • finančné prostriedky schválené a poskytnuté v roku 2017 :1 271,- €
  • vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2017 :POZRI

11.LK Baba Pezinok :

  • finančné prostriedky schválené a poskytnuté v roku 2017 : 1 696,- €
  • vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2017 : POZRI

12. ŠK Borievka Žiar nad Hronom :

  • finančné prostriedky schválené a  poskytnuté v roku 2017 : 169,- €
  • vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2017:POZRI

13. ŠK Elba Prešov :

  • finančné prostriedky schválené pre rok 2017 : 2166,- €
  • finančné prostriedky poskytnuté v roku 2017 : 343,- €
  • vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2017:NEPREDLOŽILI