-Kluby 2019

Príspevok zo štátneho rozpočtu a použitie prostriedkov zo štátneho rozpočtu na šport mládeže v súlade s § 69 odst.5 písm. a) a písm.b) Zákona o športe, poskytnutých SRZ Športovým klubom v roku 2018 :

Zverejňovanie čerpania príspevku jednotlivými klubmi:

  1. ŠKMA Prešov – https://skmakademik.sk/vyuctovania-dotacie/    
  2. PRK Prešov – transparentný účet vo FIO banke 
  3. Keselý team –  https://kesely-team.webnode.sk/ .
  4. LK Baba Pezinok – na transparentnom účte vedeného v SLSP.
  5. CSC Košice – nečerpajú 
  6. Skating Club Košice – Transparentný účet https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK2909000000005124993123
  7. RK Inlinecenter : na web stánke http://www.rkickosice.sk/cerpanie-dotacii/
  8. ŠK STEZ Spišská Nová Ves – prostredníctvom účtu zväzu