– Kluby 2018

Príspevok zo štátneho rozpočtu a použitie prostriedkov zo štátneho rozpočtu na šport mládeže v súlade s § 69 odst.5 písm. a) a písm.b) Zákona o športe, poskytnutých SRZ Športovým klub v roku 2018 :

1. ŠKM Akademik Prešov :

 • finančné prostriedky schválené pre rok 2018 : 4 296,- €
 • vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2018 : NEPREDLOŽILI

2. ROLLERSKATING RACE TEAM CASSOVIA Košice :

 • finančné prostriedky schválené pre rok 2018 : 1 564,- €
 • vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2018 : POZRI

3.PREŠOVSKÝ RÝCHLOKORČULIARSKY KLUB Prešov:

 • finančné prostriedky schválené pre rok 2018 : 3 530,- €
 •  vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2018 : POZRI

4. ROLLER CLUB INLINECENTER Košice :

 • finančné prostriedky schválené pre rok 2018 : 5 061,- €
 • vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2018 : POZRI
 • web stránka : www.rkickosice.sk

5. SKATING CLUB Košice :

 • finančné prostriedky schválené pre rok 2018 : 1 602,- €
 • priebežné vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2018 : POZRI
 • web stránka : www.sckosice.sk

6.ŠK STEZ Spišská Nová Ves :

 • finančné prostriedky schválené pre rok 2018 : 3 796,- €
 • poskytnuté klubu : 1 898,- €
 • hradené cez SRZ – tréner talentovanej mládeže 1 898,- €
 • vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2018 : POZRI
 • web stránka : www.sk.stez.sk

7. COOKIE SKATING CLUB Košice :

 • finančné prostriedky schválené pre rok 2018 : 178,- €
 • vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2018 : 

8. KESELÝ TEAM Bratislava :

 • finančné prostriedky schválené pre rok 2018 : 1 176,- €
 • vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2018 : POZRI
 • web stránka : https://kesely-team.webnode.sk/

9. ASC Bratislava :

 • finančné prostriedky schválené pre rok 2018 : 285,- €
 • priebežné vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2018 : 

10. Inline club Žilina :

 • finančné prostriedky schválené pre rok 2018 : 112,- €
 • priebežné vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2018 : 

11.LK Baba Pezinok :

 • finančné prostriedky schválené pre rok 2018 : 1 336,- €
 • priebežné vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2018 : POZRI
 • web stránka : http://www.lkbaba.sk/sk/      

12. Ťahanovská skate crew :

 • finančné prostriedky schválené pre rok 2018 :203 ,- €
 •  vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2018 : 

13. LO Karpaty Bratislava :

 • finančné prostriedky schválené pre rok 2018 :143 ,- €
 • vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2018 :